O společnosti

Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů (MSDU OS)

MSDU OS byla založena v roce 1990 a od té doby se zabývá komplexní správou vlastního nemovitého majetku, tj. pronájmem, administrací a provozováním administrativních budov, hotelů, penzionů, pozemků a podobně.

Naše administrativní budovy jsou polyfunkčního charakteru (tj. kancelářské prostory v kombinaci s prostory obchodními, skladovacími i byty). Administrativní objekty komerčně pronajímané klientům se nachází širším středu velkých měst - v Praze a Ostravě.

Naše hotely a penziony jsou v rozmanité škále standardů i kategorií od luxusních hotelů typu Imperiál***** až po turistické penziony**. Lze je nalézt v mnoha lokalitách České republiky a to od centrální Prahy až po lyžařská střediska v Krkonoších. Další naše hotely se nalézají v blízkosti Máchova jezera.

MSDU OS, zapsaná ve spolkovém rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl L, vložka 2405 je dobrovolným spolkem dvaceti odborových svazů, které jsou právnickými osobami a působí v České republice. Byla zřízena rozhodnutím mimořádného všeodborového sjezdu dne 2. 3. 1990. Cílem a posláním MSDU OS je spravovat převzatý majetek v souladu s vůlí odborových svazů.